در نوشتن آيدي دقت کنيد (Neon._.Magic نمونه)
شامل: خیابان - کوچه - پلاک - نام ساختمان - واحد ((توجه: آدرس ناقص منجر به مرجوع شدن مرسوله می شود))
در صورتی که کد پستی ندارید عدد 0 وارد کنید
مثلا 40*30
قیمت 120 تومان
متراژ کلی را بنویسید. (مثال: کلا 5 متر)