در نوشتن آيدي دقت کنيد (Neon._.Magic نمونه)
شامل: خیابان - کوچه - پلاک - نام ساختمان - واحد ((توجه: آدرس ناقص منجر به مرجوع شدن مرسوله می شود))
در صورتی که کد پستی ندارید عدد 0 وارد کنید
مثلا 40*30
قیمت 120 تومان
در صورتی که رنگ دیوار شما سفید است، استفاده از رنگ سیم سفید پیشنهاد می شود در عکس طلق ها می توانید رنگ سیم ها را ببینید.
متراژ کلی را بنویسید. (مثال: کلا 5 متر)