چگونه با لومیا و گوشی های هوشمند عکاسی از رد ستارگان کنیم؟

برای مشاهده و دانلود دکمه های زیر را بزنید

PDF فرمت فایل

This is an ultimate guide for lumia phones to capture and create the startrail. the PDF file language is in persian. I made it in persian because english users were so few and they would know it all.

you can view Alireza Masoumi’s first short film

Also Visit new section: Filmography